สถานทูตเกาหลีแจงดราม่า! เหตุกักคนไทยเพราะ???

คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้แล้วไม่สามารถผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่เป็นปมดราม่าระหว่างคนไทยกับตม.ของเกาหลีใต้ มาอย่างยาวนานนั้น ทำให้เกิดข้อสงสัย และแผ่เป็นวงกว้างมากขึ้น Continue reading สถานทูตเกาหลีแจงดราม่า! เหตุกักคนไทยเพราะ???

กทม.อ่วม ‘ศาลปค.’สั่งจ่ายชดเชยเหยื่อซานติก้าผับ

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 2115/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 2033/2555 ระหว่าง นางเอสเตอร์ เยียน เชนเลาพิกานน์ กับพวกรวม 12 คน ฟ้องกรุงเทพมหานคร กรณีกรุงเทพมหานครละเลยไม่ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมอาคารที่เปิดเป็นสถานบริการซานติก้าผับ เพื่อให้โครงสร้างของอาคาร ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆให้อยู่ในสภาพมั่นคงและปลอดภัยตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกระทรวง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 จนเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเป็นเหตุให้บุตรและทายาทของผู้ฟ้องคดีทั้ง 12 คน ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต Continue reading กทม.อ่วม ‘ศาลปค.’สั่งจ่ายชดเชยเหยื่อซานติก้าผับ